HET PROJECT

Schiphol Trade Park is een inspirerende omgeving waar duurzaamheid en innovatie samenkomen. Het is in 2014 BREEAM Gebied ‘Excellent’ gecertificeerd. De nieuwbouw op deze locatie moet hier ook bij aansluiten. Daarom is al vroeg in het proces gekozen voor een BREEAM-NL projectaanpak. Het doel is om een warehouse met kantoor te realiseren dat BREEAM ‘Excellent’ kan behalen. Het warehouse zal gesplitst worden waarbij elk deel een eigen kantoor zal hebben. Verder zal één deel van het warehouse ingericht worden voor koelen en vriezen. Het voorste kantoor zal drie lagen krijgen.

Voordelen van BREEAM

  • Lage energie- en exploitatiekosten
  • Verbeterd comfort en klimaat
  • Optimaal gebouwbeheer, door uitgebreide bemetering en besturing
  • Betere procesbewaking en controle tijdens de bouw
  • Versterking van het imago van de gebruiker van het gebouw
  • Huisvesting passend bij de duurzaamheidsambitie
  • Fiscaal voordeel vanuit de MIA

 

 

BREEAM-NL Expert

Tijdens het gehele project, vanaf ontwerp tot oplevering en ingebruikname , zal een BREEAM-NL expert betrokken zijn bij het project. BREEAM-NL en kritische BREEAMcredits zijn gedurende het gehele project vast onderdeel van de werkzaamheden, zodat er een voortdurende optimalisatie kan plaatsvinden, en “ambitieverlies” tijdens de uitvoering kan worden voorkomen.

Daarnaast is in aanvulling op het team door de hoofdaannemer op de bouw een eigen BREEAM expert aangesteld. Die nauw betrokken is bij de door de hoofdaannemer te verrichten BREEAM-gerelateerde activiteiten (o.a. afval, materiaalgebruik, organisatie etc.)

Casestudy

Bij de meeste BREEAM projecten wordt een casestudy gemaakt waarin de belangrijkste aspecten van een project worden beschreven. De casestudy van dit project is hier te vinden:

Bekijk de casestudy hier

OVERIGE INFORMATIE OVER HET PROJECT