HET PROJECT

Door de ontwikkeling die MCX als onderneming heeft doorgemaakt en die MCX nog verder wil doorzetten, is de ook behoefte aan een andere werkomgeving ontstaan. Er is lang gezocht naar mogelijkheden om vanuit het huidige kantoor door te groeien. Uiteindelijk bleek de keuze om voor volledig nieuw en duurzaam te gaan, de beste. Die beslissing bracht een volgende uitdaging: ‘Wat zou de beste locatie voor een nieuw kantoor zijn?’ En eerlijk toegeven: daar zaten best een paar eisen aan. Zo moest de locatie in Apeldoorn zijn, het liefst niet ter ver van de huidige locatie. Ook moest het een locatie zijn die met het openbaar vervoer goed bereikbaar is, dus op loopafstand van het station. En op een prominente plek waarmee MCX haar zichtbaarheid zou kunnen vergroten.

Voordelen van BREEAM

  • Lage energie- en exploitatiekosten
  • Verbeterd comfort en klimaat
  • Optimaal gebouwbeheer, door uitgebreide bemetering en besturing
  • Betere procesbewaking en controle tijdens de bouw
  • Versterking van het imago van de gebruiker van het gebouw
  • Huisvesting passend bij de duurzaamheidsambitie
  • Fiscaal voordeel vanuit de MIA

 

 

BREEAM-NL Expert

Tijdens het gehele project, vanaf ontwerp tot oplevering en ingebruikname , zal een BREEAM-NL expert betrokken zijn bij het project. BREEAM-NL en kritische BREEAMcredits zijn gedurende het gehele project vast onderdeel van de werkzaamheden, zodat er een voortdurende optimalisatie kan plaatsvinden, en “ambitieverlies” tijdens de uitvoering kan worden voorkomen.

Daarnaast is in aanvulling op het team door de hoofdaannemer op de bouw een eigen BREEAM expert aangesteld. Die nauw betrokken is bij de door de hoofdaannemer te verrichten BREEAM-gerelateerde activiteiten (o.a. afval, materiaalgebruik, organisatie etc.)

Casestudy

Bij de meeste BREEAM projecten wordt een casestudy gemaakt waarin de belangrijkste aspecten van een project worden beschreven. De casestudy van dit project is hier te vinden:

Bekijk de casestudy hier

BEKIJK HIER DE VOORTGANG VAN DE BOUW

De voortgang van het project zal hier worden bijgehouden