HET PROJECT

Het terrein waarop de nieuwbouw gerealiseerd word is al lange tijd in gebruik als bedrijfsterrein, voorheen was hier Borstelfabriek Vero (Vermunt Roosendaal) gevestigd, opgericht in 1890. In 2003 sloot de fabriek in Roosendaal zijn deuren en sindsdien zijn er meerder pogingen gedaan om het terrein wederom als industrieterrein door te ontwikkelen.Uitgaande van dit duurzame startpunt en daarmee aansluitende op de eigen duurzame ambitie, word gezocht naar een geschikte bouwer voor de nieuwe ontwikkeling. Deze is gevonden in BVR Groep. Het bestaande terrein omvat ongeveer 63.200 m2, hiervan word ongeveer 38.130 m2 bebouwd. De bebouwing is verdeelt over twee bedrijfsgebouwen met hun eigen faciliteiten. Gebouw A heeft een footprint van ruim 29.500m2 en gebouw B een footprint van ruim 8.590m2.

Voordelen van BREEAM

  • Lage energie- en exploitatiekosten
  • Verbeterd comfort en klimaat
  • Optimaal gebouwbeheer, door uitgebreide bemetering en besturing
  • Betere procesbewaking en controle tijdens de bouw
  • Versterking van het imago van de gebruiker van het gebouw
  • Huisvesting passend bij de duurzaamheidsambitie
  • Fiscaal voordeel vanuit de MIA

 

 

BREEAM-NL Expert

Tijdens het gehele project, vanaf ontwerp tot oplevering en ingebruikname , zal een BREEAM-NL expert betrokken zijn bij het project. BREEAM-NL en kritische BREEAMcredits zijn gedurende het gehele project vast onderdeel van de werkzaamheden, zodat er een voortdurende optimalisatie kan plaatsvinden, en “ambitieverlies” tijdens de uitvoering kan worden voorkomen.

Daarnaast is in aanvulling op het team door de hoofdaannemer op de bouw een eigen BREEAM expert aangesteld. Die nauw betrokken is bij de door de hoofdaannemer te verrichten BREEAM-gerelateerde activiteiten (o.a. afval, materiaalgebruik, organisatie etc.)

Casestudy

Bij de meeste BREEAM projecten wordt een casestudy gemaakt waarin de belangrijkste aspecten van een project worden beschreven. De casestudy van dit project is hier te vinden:

Bekijk de casestudy hier

BEKIJK HIER DE VOORTGANG VAN HET PROJECT

Live bouwwebcam