HET PROJECT

De steeds groter wordende vraag naar het realiseren van hightech systemen en medische apparatuur leidt tot toename van productieactiviteiten van Demcon. De huidige productiefaciliteiten in Enschede zijn hiervoor te klein. Daarnaast groeit ook de vraag naar de diensten van het designhouse van Demcon, waardoor er groeiende behoefte is aan meer labfaciliteiten in het huidige gebouw. Hier zou ruimte voor komen wanneer een deel van de (productie)activiteiten en assemblage zou verhuizen. Dit waren redenen voor de plannen van het DEMCON Technology Center (DTC). Dit nieuwe gebouw gaat ruimte bieden voor 160 medewerkers. Er gaan veel activiteiten in het pand plaatsvinden, niet alleen maar productieactiviteiten.

Voordelen van BREEAM

  • Lage energie- en exploitatiekosten
  • Verbeterd comfort en klimaat
  • Optimaal gebouwbeheer, door uitgebreide bemetering en besturing
  • Betere procesbewaking en controle tijdens de bouw
  • Versterking van het imago van de gebruiker van het gebouw
  • Huisvesting passend bij de duurzaamheidsambitie
  • Fiscaal voordeel vanuit de MIA

 

 

BREEAM-NL Expert

Tijdens het gehele project, vanaf ontwerp tot oplevering en ingebruikname , zal een BREEAM-NL expert betrokken zijn bij het project. BREEAM-NL en kritische BREEAMcredits zijn gedurende het gehele project vast onderdeel van de werkzaamheden, zodat er een voortdurende optimalisatie kan plaatsvinden, en “ambitieverlies” tijdens de uitvoering kan worden voorkomen.

Daarnaast is in aanvulling op het team door de hoofdaannemer op de bouw een eigen BREEAM expert aangesteld. Die nauw betrokken is bij de door de hoofdaannemer te verrichten BREEAM-gerelateerde activiteiten (o.a. afval, materiaalgebruik, organisatie etc.)

Casestudy

Bij de meeste BREEAM projecten wordt een casestudy gemaakt waarin de belangrijkste aspecten van een project worden beschreven. De casestudy van dit project is hier te vinden:

Bekijk de casestudy hier

BEKIJK HIER DE VOORTGANG VAN DE BOUW