HET PROJECT

In de regio van Bleiswijk zijn enkele projecten BREEAM-NL gecertificeerd. Hierdoor is het aantrekkelijk om zich bij dit rijtje in te voegen. Dat is ook precies wat Somerset Capital Partners van plan is. Het doel is om een distributiecentrum met kantoor te realiseren dat BREEAM ‘Outstanding’ kan behalen. BREEAM Outstanding is het hoogst haalbare op het gebied van BREEAM. Het distributiecentrum zal voornamelijk bestaan uit industriële functies met daarbij op de 1e en 2e verdieping plek voor veel kantoor faciliteiten. In de industriële ruimtes zullen vries en koel ruimten gerealiseerd worden

Voordelen van BREEAM

  • Lage energie- en exploitatiekosten
  • Verbeterd comfort en klimaat
  • Optimaal gebouwbeheer, door uitgebreide bemetering en besturing
  • Betere procesbewaking en controle tijdens de bouw
  • Versterking van het imago van de gebruiker van het gebouw
  • Huisvesting passend bij de duurzaamheidsambitie
  • Fiscaal voordeel vanuit de MIA

 

 

BREEAM-NL Expert

Tijdens het gehele project, vanaf ontwerp tot oplevering en ingebruikname , zal een BREEAM-NL expert betrokken zijn bij het project. BREEAM-NL en kritische BREEAMcredits zijn gedurende het gehele project vast onderdeel van de werkzaamheden, zodat er een voortdurende optimalisatie kan plaatsvinden, en “ambitieverlies” tijdens de uitvoering kan worden voorkomen.

Daarnaast is in aanvulling op het team door de hoofdaannemer op de bouw een eigen BREEAM expert aangesteld. Die nauw betrokken is bij de door de hoofdaannemer te verrichten BREEAM-gerelateerde activiteiten (o.a. afval, materiaalgebruik, organisatie etc.)

Casestudy

Bij de meeste BREEAM projecten wordt een casestudy gemaakt waarin de belangrijkste aspecten van een project worden beschreven. De casestudy van dit project is hier te vinden:

Bekijk de casestudy hier