HET PROJECT

DL Logistics Group en Jocotrans uit Bodegraven hebben in samenwerking met ontwikkelaar Dammes Laban Van Uden onroerend goed CV, aannemer ASK Romein opdracht gegeven aan de slag te gaan met de bouw van een nieuw logistiek centrum in Bodegraven. Het wordt een uniek project, want DL en Jocotrans hebben zichzelf als doel gesteld dat het gebouw aan de hoogste duurzaamheidseisen moet voldoen. “Wij vinden het belangrijk om onze verantwoordelijkheid op te pakken en te doen wat we kunnen doen om de aarde zo goed mogelijk aan onze kinderen over te dragen”, aldus Pieter Laban, directeur van DL Logistics Group Om het duurzaamheidsniveau te bereiken, wordt de bouw begeleid door een BREEAM NL expert. BREEAM NL is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidsprestatie van gebouwen te bepalen. Met BREEAM NL worden gebouwen beoordeeld op 9 verschillende duurzaamheidsonderwerpen, namelijk management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik en ecologie en vervuiling.

Voordelen van BREEAM

  • Lage energie- en exploitatiekosten
  • Verbeterd comfort en klimaat
  • Optimaal gebouwbeheer, door uitgebreide bemetering en besturing
  • Betere procesbewaking en controle tijdens de bouw
  • Versterking van het imago van de gebruiker van het gebouw
  • Huisvesting passend bij de duurzaamheidsambitie
  • Fiscaal voordeel vanuit de MIA

 

 

BREEAM-NL Expert

Tijdens het gehele project, vanaf ontwerp tot oplevering en ingebruikname , zal een BREEAM-NL expert betrokken zijn bij het project. BREEAM-NL en kritische BREEAMcredits zijn gedurende het gehele project vast onderdeel van de werkzaamheden, zodat er een voortdurende optimalisatie kan plaatsvinden, en “ambitieverlies” tijdens de uitvoering kan worden voorkomen.

Daarnaast is in aanvulling op het team door de hoofdaannemer op de bouw een eigen BREEAM expert aangesteld. Die nauw betrokken is bij de door de hoofdaannemer te verrichten BREEAM-gerelateerde activiteiten (o.a. afval, materiaalgebruik, organisatie etc.)

Casestudy

Bij de meeste BREEAM projecten wordt een casestudy gemaakt waarin de belangrijkste aspecten van een project worden beschreven. De casestudy van dit project is hier te vinden:

Bekijk de casestudy hier

BEKIJK HIER DE VOORTGANG VAN DE BOUW

Afgelopen weken is er weer hard gewerkt met de afwerkingen in het pand.  Van het kantoor zijn de wanden geplaatst en inmiddels gesausd en zijn wij druk bezig met de plafonds te monteren. Binnenkort worden de deuren gemonteerd en zullen begin maart de vloerafwerkingen worden gedaan  aansluitend op het tegelwerk.

Ook zijn de diverse installateurs in de hal bezig met afrondende werkzaamheden van verlichting, koeling en stellingen. Tegelijk is men volop bezig met het aanbrengen van equipment zoals koel/vriesdeuren, overheaddeuren en de glazen puien zodat we mid februari echt wind en waterdicht zijn.

Inmiddels zijn ook zijn de prefabwanden rondom het pand geheel gezet en is men na de natte periode verder gegaan met de afronding van de verhardingen.

Komende periode zal met name eea ingeregeld moeten gaan worden en de laatste afrondende afbouw werkzaamheden.

Kortom: einde bouw nadert!!!